Sněmovní tisk 731
Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy - EU

Stav projednávání ke dni: 25. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 22. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2020 (usnesení č. 262). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Babka a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1467).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 731/5, který byl rozeslán 15. 4. 2021 v 12:24.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 5., 2. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 252, usnesení č. 1681).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 245).
  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 246).

Další projednávání možné do 28. 7. 2021 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7371Petr Pávek19595-29888.doc (60 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 10:37:41
7485Josef Kott19709-30035.docx (26 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 17. 2. 2021 v 11:46:30
7596Dana Balcarová19820-30181.docx (860 KB) / PDF (342 KB, 38 stran) 1. 3. 2021 v 21:41:57
7598Dana Balcarová19822-30183.docx (831 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:43:30
7599Dana Balcarová19823-30184.docx (831 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:48:43
7628Jan Zahradník19852-30210.docx (33 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:29:32
7629Antonín Staněk19853-30211.docx (18 KB) / PDF (280 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 14:30:13
7630Radek Holomčík19854-30212.docx (830 KB) / PDF (82 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:30:56
7631Antonín Staněk19855-30213.docx (43 KB) / PDF (403 KB, 16 stran) 2. 3. 2021 v 14:31:33
7632Antonín Staněk19856-30214.docx (24 KB) / PDF (267 KB, 4 strany) 2. 3. 2021 v 14:32:20
7651Jan Čižinský19875-30234.docx (21 KB) / PDF (226 KB, 4 strany) 2. 3. 2021 v 15:35:32
7652Jan Čižinský19876-30235.docx (20 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 15:36:25
7709Marian Jurečka19933-30304.doc (51 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 4. 3. 2021 v 12:46:23
7710Marian Jurečka19934-30305.doc (54 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 4. 3. 2021 v 12:47:33
7715Petr Bendl19939-30313.docx (30 KB) / PDF (518 KB, 8 stran) 4. 3. 2021 v 15:07:40
7730Dana Balcarová19954-30339.docx (13 KB) / PDF (299 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:40:45
7731Dana Balcarová19955-30340.docx (13 KB) / PDF (310 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:42:16
7732Dana Balcarová19956-30341.docx (15 KB) / PDF (276 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:42:55
7733Dana Balcarová19957-30342.docx (8 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 11. 3. 2021 v 11:43:58
8134Jan Zahradník20358-30905.docx (34 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 11:42:34
8157Petr Dolínek20381-30930.docx (22 KB) / PDF (336 KB, 5 stran) 14. 4. 2021 v 14:54:44
8158Ondřej Babka20382-30932.docx (19 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 14:57:16
8169Hana Aulická Jírovcová20393-30944.docx (21 KB) / PDF (351 KB, 7 stran) 14. 4. 2021 v 16:40:24


Deskriptory EUROVOCu: akvakultura, biologická diverzita, invazní druhy, kontrolní moc, rostlinná říše, seznam, živočišná říše

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)