Sněmovní tisk 654
Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní - EU

Stav projednávání ke dni: 2. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 654/0 dne 25. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 11. 2019 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 654/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).



Deskriptory EUROVOCu: chemická zbraň, chemický výrobek, mezinárodní úmluva, nebezpečná látka

Navržené změny předpisů (4)



ISP (login)