Sněmovní tisk 646
Novela z. - knihovní zákon

Stav projednávání ke dni: 23. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4948Lenka Kozlová17172-25977.docx (9 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 20. 4. 2020 v 14:50:13
4949Lenka Kozlová17173-25978.docx (9 KB) / PDF (270 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 14:51:35
4951Lenka Kozlová17175-25980.docx (9 KB) / PDF (270 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 14:53:38
4952Lenka Kozlová17176-25981.docx (9 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 14:55:34


Deskriptory EUROVOCu: elektronické publikování, informační profese, informační služba, knihovna, povinný výtisk, tisk

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
37/1995novelizujeZákon o neperiodických publikacích646/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)646/0
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)646/0


ISP (login)