Sněmovní tisk 641
Novela z. o úřednících územních samospráv. celků - EU

Stav projednávání ke dni: 25. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8484Pavla Golasowská20708-31346.docx (21 KB) / PDF (379 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 16:02:13


Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, odborná kvalifikace, samospráva, správní úředník, úředník

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)