Sněmovní tisk 564
Zpráva o inflaci - červenec 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2019)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 8. 2019 jako tisk 564/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 564/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 974).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, parlamentní kontrolaISP (login)