Sněmovní tisk 557
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 22. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 557/0 dne 29. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0557.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 8. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2019 jako tisk 557/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6275Vojtěch Pikal18499-28204.docx (19 KB) / PDF (215 KB, 4 strany) 17. 9. 2020 v 12:59:42


Deskriptory EUROVOCu: armáda, obranná politika, ústava, vojenská spolupráce, vojenské právo, vojska v zahraničí

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)