Sněmovní tisk 556
Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

Stav projednávání ke dni: 2. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 26. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/6 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4557Petr Bendl16781-25424.docx (44 KB)11. 3. 2020 v 08:54:09
4561Jakub Janda16785-25432.docx (40 KB)11. 3. 2020 v 16:06:16
4562Jakub Janda16786-25433.docx (40 KB)11. 3. 2020 v 16:06:44
4963Dana Balcarová17187-25997.doc (45 KB)
17187-26000.doc (31 KB)
20. 4. 2020 v 20:26:41
4964Dana Balcarová17188-26006.doc (45 KB)20. 4. 2020 v 20:31:34
4965Dana Balcarová17189-26007.doc (31 KB)20. 4. 2020 v 20:32:50
4972Margita Balaštíková17196-26014.docx (20 KB)21. 4. 2020 v 08:33:31
5102Marian Jurečka17326-26219.docx (22 KB)30. 4. 2020 v 14:21:45
5142Jana Krutáková17366-26277.docx (24 KB)5. 5. 2020 v 14:25:46
5144Jana Krutáková17368-26279.docx (17 KB)5. 5. 2020 v 14:27:03
5181Jan Schiller17405-26333.docx (18 KB)6. 5. 2020 v 10:44:02
5182Jan Schiller17406-26334.doc (34 KB)6. 5. 2020 v 10:44:42
5369Jana Krutáková17593-26656.docx (22 KB)26. 5. 2020 v 19:10:29
5370Jana Krutáková17594-26657.docx (18 KB)26. 5. 2020 v 19:11:26


Deskriptory EUROVOCu: atmosférické podmínky, ochrana vod, prevence environmentálních rizik, přírodní riziko, rozvod vody, sucho, vodní zdroje

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)