Sněmovní tisk 549
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 17. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Krutáková, Jan Farský, Věra Kovářová, Vít Rakušan, Petr Gazdík, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Krutáková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 549/0 dne 15. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0549.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 549/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 1. 2021.Deskriptory EUROVOCu: Charta lidských práv, lidská práva, pitná voda, vodní zdroje, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)