Sněmovní tisk 535
Vl.n.z. o bezpečnosti práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 26. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Andrea Babišová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 893).
  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 893).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 18. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/5 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 535/7, který byl rozeslán 24. 3. 2021 v 14:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 4. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 535/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 1628).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 98, dokument 98/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 5. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro sociální politiku, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 1. 6. 2021 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 98/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 98/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 98/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 98/4 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 6. 2021 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 211).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 250/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4530Zuzana Ožanová16754-25383.docx (31 KB) / PDF (291 KB, 8 stran) 6. 3. 2020 v 08:45:45
4546Zuzana Ožanová16770-25405.docx (16 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 9. 3. 2020 v 06:52:33
5831Pavel Jelínek18055-27261.DOCX (22 KB) / PDF (278 KB, 8 stran)
18055-27262.docx (13 KB) / PDF (177 KB, 1 strana)
 18. 6. 2020 v 16:58:45
6513Petr Dolínek18737-28623.docx (17 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 14:45:55
7246Zuzana Ožanová19470-29686.docx (13 KB) / PDF (338 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 14:16:07


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, odborná kvalifikace, pracovní podmínky, průmyslové ekologické riziko, průmyslové znečišťování, strojní zařízení, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky535/4
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce535/0
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)535/0


ISP (login)