Sněmovní tisk 534
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Stav projednávání ke dni: 9. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 5. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5169Jaroslav Kytýr17393-26315.docx (29 KB)6. 5. 2020 v 07:47:19


Deskriptory EUROVOCu: archiv, region, sídlo správy, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů534/0


ISP (login)