Sněmovní tisk 526
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 28. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Výborný, Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Marian Jurečka, Jiří Mihola, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jan Čižinský) předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 24. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0526.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 526/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 1. 2021.Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, ochrana vod, ochrana životního prostředí, produkty důlního dobývání, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)