Sněmovní tisk 525
Novela z. o zeměměřictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Kupka, Petr Fiala, Ondřej Profant, Zbyněk Stanjura, Martin Baxa, Jiří Běhounek, Barbora Kořanová, Robert Králíček, Roman Kubíček, Aleš Juchelka, Jaroslav Faltýnek, Martin Kolovratník, Jan Řehounek, Zuzana Ožanová, Michal Ratiborský, Milan Pour, Petr Sadovský, Kamal Farhan, David Štolpa, Pavel Růžička, Petr Venhoda, Radek Zlesák, Pavel Juříček, Jan Richter, Monika Oborná, Jiří Strýček, Iva Kalátová, Monika Červíčková, Karla Šlechtová, Milan Feranec, Andrea Brzobohatá, David Pražák, Tomáš Kohoutek, Jan Kubík, Jaroslav Bžoch, Karel Tureček, Margita Balaštíková, Jaroslav Kytýr, David Kasal, Jan Bauer, Jan Skopeček, Věra Kovářová, Jan Bartošek, Pavel Žáček, Jakub Janda, Vojtěch Munzar, Jaroslav Martinů, Jan Zahradník, Ilona Mauritzová, Jan Lipavský, Vojtěch Pikal, František Navrkal, Mikuláš Ferjenčík, František Kopřiva, Tomáš Martínek, Lenka Kozlová, Lukáš Černohorský, Ondřej Polanský, Martin Jiránek, Lukáš Bartoň, Lukáš Kolářík, František Elfmark, Jan Pošvář, Dana Balcarová, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Petr Třešňák, Stanislav Juránek, Vít Rakušan, František Vácha, Dominik Feri, Markéta Pekarová Adamová, Vlastimil Válek, Veronika Vrecionová, Jana Černochová, Jan Čižinský, Ondřej Benešík, Vít Kaňkovský, Pavel Kováčik, Jiří Kohoutek) předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kupka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 26. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0525.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 525/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 179, dokument 179/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 179/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 179/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 302).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3643Ondřej Profant15867-23916.docx (10 KB) / PDF (397 KB, 4 strany) 7. 11. 2019 v 14:24:23
3645Ondřej Profant15869-23917.docx (7 KB) / PDF (316 KB, 3 strany) 7. 11. 2019 v 14:25:08
3648Martin Kupka15872-23919.docx (115 KB) / PDF (959 KB, 58 stran) 7. 11. 2019 v 17:22:16
3785Martin Kupka16009-24153.docx (35 KB) / PDF (350 KB, 3 strany) 26. 11. 2019 v 12:31:33
3786Martin Kupka16010-24154.docx (37 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 26. 11. 2019 v 12:32:48


Deskriptory EUROVOCu: atlas, digitální archivace, digitální technologie, kartografie, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)