Sněmovní tisk 519
Novela z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 519/0 dne 20. 6. 2019.

Vláda

  • VL


    Návrh zákona 21. 6. 2019 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, jmenování pracovníků, soudce, státní zástupce, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)