Sněmovní tisk 510
Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 6. 2019 jako tisk 510/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 510/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 972).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční politika, finanční situace, měnová politika, rozpočtová stabilita, stabilizace hospodářství, zpráva o činnostiISP (login)