Sněmovní tisk 508
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 28. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Marie Pěnčíková) předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 508/0 dne 13. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0508.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2019 jako tisk 508/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: ochrana vod, přírodní zdroje, veřejný majetek, vlastnictví, vodní zdroje, základní životní potřeby

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)