Sněmovní tisk 459
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Stav projednávání ke dni: 2. srpna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 9. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2019 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 941).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Další projednávání možné od 14. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 112. schůze (od 15. července 2021), zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 4. 2019 jako senátní tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 2. 5. 2019 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 5. 2019 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 74/2.
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 176).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, profesionální sport, sport, UnescoISP (login)