Sněmovní tisk 382
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Monika Oborná, Jaroslav Faltýnek, Jan Volný, Josef Kott, Pavel Kováčik, Roman Onderka, Jan Birke, Veronika Vrecionová, Marian Jurečka, Zdeněk Podal, Vlastimil Válek, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Oborná M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 29. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0382.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 2019 jako tisk 382/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 541).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 103, usnesení č. 541).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 51, dokument 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 3. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2019 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2019 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 132).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2019.

Zákon vyhlášen 2. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 90/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: boj proti hmyzu, ochrana lesa, ochrana rostlinné říše, rozmnožování rostlin, těžba dřeva

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)