Sněmovní tisk 338
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 27. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 5. 4. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 5. 4. 2018 senátorům jako tisk 261/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 6. 2018 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 261/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 6. 2018 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 261/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 10. 2018 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 261/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 406).
  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 479).

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 30).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vosecký J., Goláň T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 22. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0338.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 338/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 12. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2057Václav Klaus14281-21188.docx (42 KB) / PDF (261 KB, 5 stran) 17. 1. 2019 v 13:15:36
2058Václav Klaus14282-21192.docx (41 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 17. 1. 2019 v 13:16:04
2059Václav Klaus14283-21193.docx (41 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 17. 1. 2019 v 13:16:26
2060Václav Klaus14284-21194.docx (42 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 17. 1. 2019 v 13:16:47
2155Monika Jarošová14379-21330.docx (31 KB) / PDF (321 KB, 2 strany) 1. 2. 2019 v 12:49:40
2156Monika Jarošová14380-21331.docx (31 KB) / PDF (333 KB, 2 strany) 1. 2. 2019 v 12:56:59


Deskriptory EUROVOCu: alkohol, bezpečnost silničního provozu, jednostopé vozidlo, silniční doprava, silniční provoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)