Sněmovní tisk 329
Akta Světové poštovní unie

Stav projednávání ke dni: 31. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 14. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Krejza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 522).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 329/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 28. 11. 2019 na 39. schůzi přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 11. 2018 jako senátní tisk 1/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 1/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 12. 2018 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 1/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 84).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, poštovní finanční služby, poštovní služba, ratifikace dohody, Světová poštovní unieISP (login)