Sněmovní tisk 229
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 24. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Černohorský L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 4. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0229.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 229/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 82 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 205/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 2020 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 205/3 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 205/4 (zaujímá stanovisko).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 17. schůze Senátu (od 26. 10. 2021) jako bod č. 26.

Další projednávání možné do 25. 3. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3584Kateřina Valachová15808-23843.doc (59 KB) / PDF (370 KB, 3 strany) 29. 10. 2019 v 15:51:37
4163Martin Kupka16387-24779.docx (35 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:27:31


Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)