Sněmovní tisk 222
Novela z. o evidenci tržeb

Stav projednávání ke dni: 23. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 222/0 dne 27. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0222.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 222/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 8. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, maloobchodní prodej, obrat, příjem – platba, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)