Sněmovní tisk 212
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 29. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 212/0 dne 22. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0212.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 212/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 8. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: dítě, mateřská dovolená, ochrana rodiny, otcovská dovolená, rodičovská dovolená, terminologie, zákoník práce

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)