Sněmovní tisk 203
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 334).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/3 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/6 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 28. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 12. 2018 na 24. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/8, který byl rozeslán 13. 2. 2019 v 15:08.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 3. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 203/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 564).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 70, dokument 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 148).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 203/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 203/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 944, usnesení č. 661).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 176/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1314Vít Rakušan13538-20005.doc (44 KB)19. 9. 2018 v 15:27:10
1435Jaroslav Bžoch13659-20200.docx (27 KB)5. 10. 2018 v 13:50:40
1436Jaroslav Bžoch13660-20201.docx (23 KB)5. 10. 2018 v 14:45:03
1441Jaroslav Bžoch13665-20215.doc (41 KB)
13665-20217.doc (40 KB)
8. 10. 2018 v 16:39:20
1443Jaroslav Bžoch13667-20218.doc (32 KB)
13667-20219.doc (30 KB)
8. 10. 2018 v 17:23:41
1562František Kopřiva13786-20457.doc (79 KB)1. 11. 2018 v 12:54:37
1763František Kopřiva13987-20710.docx (9 KB)27. 11. 2018 v 10:52:27
1780Martin Kolovratník14004-20727.docx (35 KB)28. 11. 2018 v 17:18:51
1813Jan Hamáček14037-20780.docx (29 KB)3. 12. 2018 v 14:28:50
1859Alena Gajdůšková14083-20842.docx (33 KB)4. 12. 2018 v 14:13:21
1888Martin Kolovratník14112-20870.docx (27 KB)4. 12. 2018 v 19:53:17
1989František Kopřiva14213-21030.docx (1 MB)18. 12. 2018 v 10:06:19
1990František Kopřiva14214-21031.docx (7 KB)18. 12. 2018 v 10:07:30
2081Pavel Pustějovský14305-21235.docx (31 KB)25. 1. 2019 v 09:41:16
2094Jan Hamáček14318-21256.docx (30 KB)28. 1. 2019 v 11:07:43


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, cizinecké právo, integrace přistěhovalců, kontrola migrací, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (13)ISP (login)