Sněmovní tisk 159
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 24. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Jan Bartošek, Marian Jurečka, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 159/0 dne 26. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0159.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 159/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4519Tereza Hyťhová16743-25369.docx (20 KB) / PDF (210 KB, 3 strany) 5. 3. 2020 v 15:05:03


Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, odměňování, prémie, učitel, vzdělávání pedagogů, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)