Sněmovní tisk 144-E
Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení /kód dokumentu 5464/18, KOM(2018) 24 v konečném znění/

Předkladatel: VEZ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2018 jako tisk 144-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 20. 9. 2018 na 19. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 336).Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, občanská práva, právo na vzdělání, Rada Evropské unieISP (login)