Sněmovní tisk 1163
Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - EU

Stav projednávání ke dni: 29. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1163/0 dne 17. 2. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 24. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1563).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1163/2, který byl rozeslán 16. 6. 2021 v 16:34.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 1722).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 132, dokument 132/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 7. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

Další projednávání možné do 25. 8. 2021 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8646Petr Třešňák20870-31589.docx (15 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 12:59:05


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Související tisk: 1164 (Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - související).

Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, elektronická správa, lékařské údaje, ochrana komunikací, organizace zdravotnictví, osobní údaje, ukládání a vyhledávání informací, zdravotní průkaz, zdravotnická legislativaISP (login)