Sněmovní tisk 1152
Novela z. - krizový zákon

Stav projednávání ke dni: 31. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1152/0 dne 9. 2. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 95).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • PS

  Projednávání bylo zahájeno 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo schváleno.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 3. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 99)

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 20. 2. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7377Dominik Feri19601-29900.docx (17 KB) / PDF (282 KB, 2 strany) 9. 2. 2021 v 14:14:27
7396Jan Hrnčíř19620-29921.docx (14 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 10. 2. 2021 v 10:12:07


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, krizové řízení, orgány veřejné správy, pokuta, seznam, správní delikt, trestný čin, zákaz výkonu povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)