Sněmovní tisk 1151
Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - související - EU

Stav projednávání ke dni: 25. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 7. 2021.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7458Monika Červíčková19682-29989.docx (16 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 11. 2. 2021 v 12:32:47


Související tisk: 1150 (Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů).

Deskriptory EUROVOCu: korupce, ochrana svědků, pracovní podmínky, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)