Sněmovní tisk 1123
Finanční závazky na dálnici D4

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Finanční závazky státu obsažené v Koncesionářské smlouvě na Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice, projekt PPP

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 1. 2021 jako tisk 1123/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 1. 2021 (usnesení č. 353).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1123/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1123/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 301, usnesení č. 1508).Deskriptory EUROVOCu: dálnice, finanční dohoda, politika financování, silniční síť, soukromý sektor, veřejný sektorISP (login)