Sněmovní tisk 1112
Novela z. o opatřeních - soudní řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1112/0 dne 7. 12. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 7. 12. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 86).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2020.
  Určil zpravodaje: Marek Benda a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2020 na 77. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2020 na 77. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2020 na 77. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 6, usnesení č. 1422).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 12. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 25, dokument 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 12. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 12. 2020 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 84).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 244 pod číslem 601/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, oběť, solventnost, soudní řízení, trestní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)