Sněmovní tisk 1109
N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek

Stav projednávání ke dni: 25. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: Pikal V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1109/0 dne 9. 12. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1109.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2020. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2021 jako tisk 1109/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 15. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: soutěž, soutěžní řízení, správní dohled, správní kontrola, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)