Sněmovní tisk 1108
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2021

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 12. 2020 jako tisk 1108/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 12. 2020 (usnesení č. 341). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1108/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 339, usnesení č. 1440).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, rozpočet, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (login)