Sněmovní tisk 1104
Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1104/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 4. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1403).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 12. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 22, dokument 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 12. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 15. 12. 2020 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 72).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 240 pod číslem 586/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, částečný pracovní úvazek, mzda, podpora v nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)