Sněmovní tisk 1071
Rozpočet SFDI na rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 11. 2020 jako tisk 1071/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 19. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1071/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 335, usnesení č. 1437).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6964Leo Luzar19188-29273.docx (13 KB) / PDF (257 KB, 1 strana) 1. 12. 2020 v 16:21:07
7013Jan Bartošek19237-29336.docx (20 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 2. 12. 2020 v 15:22:52


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, střednědobá prognóza, způsob financováníISP (login)