Sněmovní tisk 1061
Vl.n.z. o některých úpravách v oblasti dávek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1061/0 dne 19. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 74).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1289).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 335, dokument 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 10. 2020 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 523).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 437/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, epidemie, sociální dávky, sociální pomocISP (login)