Sněmovní tisk 1021
Novela z. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy - EU

Stav projednávání ke dni: 6. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 21. 9. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 27. 3. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

Další projednávání možné od 2. 10. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: geneticky modifikovaný organismus, označení výrobku, potravinová legislativa, prevence environmentálních rizik, ústřední orgány státní správy, zdravotní riziko, zpracované potraviny

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty1021/0


ISP (login)