Sněmovní tisk 995
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

Stav projednávání ke dni: 24. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 9. 2020 jako tisk 995/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Zpravodajem určen Mgr. Radek Holomčík.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 24. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 995/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).



Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistika, zpráva o činnosti



ISP (login)