Sněmovní tisk 987
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 26. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 1. 9. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 12. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy, dopravní školení, pokuta, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, silniční provoz, trestní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)