Sněmovní tisk 985
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 15. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jan Bartošek, Marek Výborný, Vít Kaňkovský, Ondřej Benešík, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Pavla Golasowská, Pavel Bělobrádek, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 985/0 dne 31. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0985.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 985/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 2. 10. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: dítě, důchodce, důchodový plán, potomek, sociální dávky, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)