Sněmovní tisk 984
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 24. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 8. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020), navrženo na pořad 71. schůze (od 20. listopadu 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6831Dominik Feri19055-29076.doc (57 KB)18. 11. 2020 v 15:10:25
6832Dominik Feri19056-29077.docx (20 KB)18. 11. 2020 v 15:17:05
6833Dominik Feri19057-29078.doc (37 KB)18. 11. 2020 v 15:17:25
6834Dominik Feri19058-29079.doc (46 KB)18. 11. 2020 v 15:17:46


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, občanské právo, občanský zákoník, solicitor, soud pro mladistvé, soudní řízení, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k právům

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)