Sněmovní tisk 984
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 12. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 28. 8. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1424).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 984/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/2, který byl rozeslán 11. 2. 2021 v 11:44.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 984/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 1555).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 79, dokument 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 10. schůze Senátu (od 28. 4. 2021) jako bod č. 6.

Další projednávání možné do 6. 5. 2021 (do 30 dnů od doručení).

Projednávání tisku navrženo na pořad 71. schůze (od 20. listopadu 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6831Dominik Feri19055-29076.doc (57 KB) / PDF (328 KB, 6 stran) 18. 11. 2020 v 15:10:25
6832Dominik Feri19056-29077.docx (20 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 18. 11. 2020 v 15:17:05
6833Dominik Feri19057-29078.doc (37 KB) / PDF (286 KB, 2 strany) 18. 11. 2020 v 15:17:25
6834Dominik Feri19058-29079.doc (46 KB) / PDF (385 KB, 3 strany) 18. 11. 2020 v 15:17:46
7330Marek Výborný19554-29822.docx (22 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 2. 2. 2021 v 09:34:05
7404Kateřina Valachová19628-29929.docx (18 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 10. 2. 2021 v 12:48:20


Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, občanské právo, občanský zákoník, solicitor, soud pro mladistvé, soudní řízení, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k právům

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)