Sněmovní tisk 983
Novela z. o Policii ČR

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, celní kontrola, dopravní předpisy, dopravní přestupek, pokuta, policie, pravidla silničního provozu

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)