Sněmovní tisk 975
Novela z. o kompenzačním bonusu

Stav projednávání ke dni: 16. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 975/0 dne 19. 8. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0975.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2020 jako tisk 975/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 27. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, samostatná výdělečná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)