Sněmovní tisk 969
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka) předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Jurečka Marian.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 969/0 dne 12. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0969.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 9. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 9. 2020 jako tisk 969/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, chuligánství, krádež, podvod, správní delikt, trestní zákoník, trestný čin, zpronevěra

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)