Sněmovní tisk 961
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

Stav projednávání ke dni: 21. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, mateřská škola, neformální výuka, předškolní výchova, rodinná politika, služba ve veřejném zájmu, sociální služby

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)