Sněmovní tisk 945
Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EU

Stav projednávání ke dni: 14. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 13. 7. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 2. 2021.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 63)

Další projednávání možné od 24. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, chemický výrobek, nebezpečná látka, předmět podnikání, přibližování legislativy, veřejná bezpečnost, výbušnina

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)