Sněmovní tisk 944
Novela z. o zdravotních službách

Stav projednávání ke dni: 21. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 944/0 dne 14. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0944.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 944/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, péče o postižené osoby, sociální služby, zdravotně postižený člověk, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (11)ISP (login)