Sněmovní tisk 941
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 19. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Bauer J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 941/0 dne 10. 7. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0941.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 941/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, pojistné, politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)