Sněmovní tisk 937
N.z. o zrušení soudních exekutorů

Stav projednávání ke dni: 14. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 937/0 dne 9. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0937.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2020 jako tisk 937/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 8. 8. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: dluh, pohledávka, soudní řízení, státní úředník, výkon rozhodnutí, výkonný orgán, zájmová skupina

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)