Sněmovní tisk 92
Novela z. o střelných zbraních - EU

Stav projednávání ke dni: 27. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 14. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1160).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 92/3, který byl rozeslán 8. 10. 2020 v 9:18.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 92/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1310).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5844Jan Hamáček18068-27295.doc (96 KB)22. 6. 2020 v 13:14:47
6047Pavel Růžička18271-27729.doc (68 KB)
18271-27730.doc (74 KB)
18271-27731.doc (50 KB)
18271-27732.doc (51 KB)
30. 7. 2020 v 08:55:46
6064Jan Hamáček18288-27813.doc (109 KB)17. 8. 2020 v 15:35:41
6179Radek Koten18403-28055.docx (34 KB)10. 9. 2020 v 11:51:28
6180Radek Koten18404-28056.docx (35 KB)10. 9. 2020 v 11:52:53
6207Jan Hamáček18431-28111.doc (111 KB)14. 9. 2020 v 14:14:12


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, implementující opatření státu, osobní zbraň, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, uplatňování právních předpisů EU, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)