Sněmovní tisk 92
Novela z. o střelných zbraních - EU

Stav projednávání ke dni: 3. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 14. 2. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Další projednávání možné od 25. 2. 2018.

Projednávání tisku navrženo na pořad 45. schůze (od 21. dubna 2020).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, implementující opatření státu, osobní zbraň, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, uplatňování právních předpisů EU, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)