Sněmovní tisk 911
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EU

Stav projednávání ke dni: 16. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 911/0 dne 24. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Marek Novák, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1481).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 911/4, který byl rozeslán 26. 3. 2021 v 9:45.

 • G

Další projednávání možné od 10. 4. 2021 09:59.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7469Helena Válková19693-30000.docx (36 KB) / PDF (300 KB, 6 stran) 12. 2. 2021 v 10:24:42
7470Helena Válková19694-30001.docx (83 KB) / PDF (596 KB, 16 stran) 12. 2. 2021 v 10:25:23
7481Lucie Šafránková19705-30031.docx (25 KB) / PDF (278 KB, 6 stran) 16. 2. 2021 v 10:04:25
7586Alena Gajdůšková19810-30170.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 26. 2. 2021 v 16:51:25
7591Pavla Golasowská19815-30176.docx (0 KB) 1. 3. 2021 v 20:53:15
7638Petr Pávek19862-30221.docx (32 KB) / PDF (338 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 15:03:15
7658Helena Válková19882-30243.docx (33 KB) / PDF (311 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 16:30:21
7672Aleš Juchelka19896-30265.docx (34 KB) / PDF (346 KB, 9 stran) 2. 3. 2021 v 17:42:03
7679Pavla Golasowská19903-30272.docx (25 KB) / PDF (223 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 19:56:57
7682Jan Bauer19906-30275.docx (19 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 14:54:12
7686Aleš Juchelka19910-30281.docx (23 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 3. 3. 2021 v 15:54:02
7687Petr Dolínek19911-30282.docx (27 KB) / PDF (326 KB, 8 stran) 3. 3. 2021 v 16:42:07
7688Petr Dolínek19912-30283.docx (19 KB) / PDF (435 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 16:43:04
7689Petr Dolínek19913-30284.docx (20 KB) / PDF (295 KB, 4 strany) 3. 3. 2021 v 16:44:02
7690Petr Dolínek19914-30285.docx (19 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:44:41
7691Petr Dolínek19915-30286.docx (18 KB) / PDF (348 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:45:26
7692Petr Dolínek19916-30287.docx (18 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:46:05
7693Petr Dolínek19917-30288.docx (15 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 16:46:39
7698Olga Richterová19922-30292.docx (140 KB) / PDF (838 KB, 44 stran) 3. 3. 2021 v 18:13:38
7700Olga Richterová19924-30294.docx (41 KB) / PDF (297 KB, 6 stran) 3. 3. 2021 v 18:16:16
7701Olga Richterová19925-30295.docx (23 KB) / PDF (374 KB, 5 stran) 3. 3. 2021 v 18:31:37
7702Olga Richterová19926-30296.docx (21 KB) / PDF (291 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 18:33:17
7703Olga Richterová19927-30297.docx (22 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 18:35:00
7704Olga Richterová19928-30298.docx (25 KB) / PDF (414 KB, 7 stran) 3. 3. 2021 v 18:38:02
7705Olga Richterová19929-30299.docx (18 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 18:39:52
7706Olga Richterová19930-30300.docx (23 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 3. 3. 2021 v 18:44:02
7707Olga Richterová19931-30301.docx (21 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 3. 3. 2021 v 18:45:38
7716Aleš Juchelka19940-30314.docx (20 KB) / PDF (393 KB, 4 strany) 5. 3. 2021 v 08:51:19
7742Monika Červíčková19966-30360.docx (24 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)
19966-30361.docx (24 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)
 15. 3. 2021 v 08:11:44
7744Monika Červíčková19968-30362.docx (24 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 15. 3. 2021 v 08:30:45
7763Karla Šlechtová19987-30389.docx (26 KB) / PDF (339 KB, 6 stran) 17. 3. 2021 v 15:16:55
7797Olga Richterová20021-30432.docx (40 KB) / PDF (297 KB, 6 stran) 22. 3. 2021 v 11:56:02
7798Olga Richterová20022-30433.docx (22 KB) / PDF (278 KB, 3 strany) 22. 3. 2021 v 12:25:45
7799Olga Richterová20023-30434.docx (23 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 22. 3. 2021 v 12:27:28
7800Olga Richterová20024-30435.docx (18 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 22. 3. 2021 v 12:30:18
7801Olga Richterová20025-30437.docx (193 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 22. 3. 2021 v 13:01:54
7838Olga Richterová20062-30496.docx (193 KB) / PDF (1 MB, 45 stran) 23. 3. 2021 v 16:01:38
7842Marian Jurečka20066-30500.doc (59 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 16:03:30
7843Marian Jurečka20067-30501.doc (58 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 16:04:36


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, opuštěné dítě, práva dítěte, právo na spravedlnost, sirotek, sociální politika, sociální práva

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)